Условия за ползване

1. Правни взаимоотношения и Услуги

Това споразумение е между “АЙБЕЙ” ООД и Клиенти.

2. Дигитални продукти
    Дигитални продукти представляват обученията и свързаните учебни материали, независимо от формата – текст, изображения, звук или видео.
3. Авторски права

Дигитални продукти – авторските права над дигиталните продукти са собственост на АЙБЕЙ ООД или съвместна собственост, когато изработката им е възложена чрез граждански договор.

4. Връщане на услуги и продукти

Дигитални продукти, поради естеството на продукта не подлежат на връщане и заплатените суми не се възстановяват.

Допълнения
Закон за защита на потребителите
Закон за електронната търговия